Via Scania

Email Linkedin Facebook Twitter [+]

Scania genomgår nu en transformation från att vara en leverantör av lastbilar, bussar och motorer till en leverantör av kompletta och hållbara transportlösningar.

Scania har bestämt sig för att leda utvecklingen av hållbara transportsystem. Elektrifiering av transport systemet är en viktig del i detta. Det är också ett område där teknologin utvecklas väldigt fort. Därför behöver vi dig som kan hålla koll på teknikfronten och vägleda våra forskningsinsatser rätt.

Research & Innovation ansvarar för att facilitera, koordinera & kommunicera forskning och innovation inom Scania. Avdelningen har ansvar för Scanias interna strategi och process samt stöttar organisationen med kontakter för såväl extern forskningsfinansiering som akademiska och industriella parter.

Dina arbetsuppgifter

Vår Technology roadmap (TRM) är vår samlade strategi för vilka tekniska möjligheter som vi skall prioritera att utforska. Slutmålet är att ge Scania en förmåga att realisera så mycket kundvärde som möjligt mha de teknologier som vi undersöker. Det är ditt ansvar att sätta mål för forskningsaktiviteterna och redovisa dessa för R&Ds ledning årligen. Arbetet utför du tillsammans med representanter från linjen.

Du skall ansvarar för området Electrification omfattande batterier, bränsleceller och energiförsörjning till dessa. Du skall hålla koll på omvärlden genom att bygga relationer med forskare inom akademin, myndigheter, politiker och beslutsfattare. Du skall bla representera Scania i frågor rörande Energi&Miljö inom det svenska forskningsprogrammet FFI. Du kommer ha motsvarande roll inom det Europeiska forskningssystemet (ERTRAC WG Energy & Environment samt EGVIA). Din uppgift är att se till att de medel som samhället investerar i forsknings- och innovation överensstämmer med vår plan samt skapa förutsättningar för framtida samarbeten.

Inom Traton kommer du att tillsammans med MAN leda en grupp med syfte att skapa transparens kring resp portfölj så att onödigt dubbelarbete undviks och förutsättningar för att dela resultat skapas.

Du kommer också att ha täta kontakter med VW Group Research och förväntas förmedla vår input rörande ditt område till dem.

Din framgång kommer att vara hårt kopplad till hur väl du lyckas samarbeta med berörda linjefunktioner inom Scania. Du skall vara en vägvisare framåt, deras stöd och erbjuda dem lösningar, samarbetspartners och extern finansiering för de projekt som de vill utföra.

Din profil

Du behöver förstå hur ditt teknikområde påverkar produkt och slutkund men du är mer generalist än expert. Du kan kommunicera dina lärdomar och mål på ett pedagogiskt och inspirerande sätt. Tjänsten innebär att du skall leda andra mot en gemensam vision. Därför är tidigare erfarenheter som ledare en väsentlig del av din meritlista.

Du har lätt för att skapa relationer och samarbeta med andra men kan även jobba självständigt under perioder. Du tror på en hållbar framtid och har en passion för de möjligheter ny teknologi skapar.

Tjänsten innebär en del resor som du planerar själv.

Egna erfarenheter av hur samarbete mellan industri, akademi och myndighet fungerar är värdefulla.

Du behöver ha integritet, vara strukturerad och kunna hantera många parallella ärenden. Du talar svenska och engelska obehindrat och du är van att hålla presentationer på båda språken. Kunskaper i tyska är meriterande.

Ytterligare information

Kontakta gärna Tony Sandberg Avdelningschef YR , 08-553 82213

Sista sökdatum: 2018-11-19

Jobb Id: 20183579

Ansök nu! Klicka här

Hitta lediga jobb på